ЗАРЕЖДАНЕ

Въведете дума за търсене

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Вашата сигурност е много важна за нас. За това ние разработихме тази политика, за да разберете как събираме, използваме, комуникираме и разкриваме и използваме личната информация.

При покупка на билети, Вие подавате Вашата информация директно към нашия партньор доставчик на билети tiqets.com. Може да се запознаете с общите условия на tiqets.com тук: https://www.tiqets.com/en/terms/ и политиката за поверителност тук https://www.tiqets.com/en/privacy_policy/

Този документ е изготвен съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, който се прилага след 25.05.2018 г. (GDPR) и който, заедно със Закона за защита на личните данни, ще осигури засилена защита на личните данни. Основни принципи на новата нормативна уредба са отчетността и прозрачността пред Вас за обработването на личните Ви данни.

Целта на документа е да Ви запознае с най-важните аспекти при обработването на Вашите лични данни и основните права и задължения съгласно GDPR.

От каква информация имаме нужда?

В процеса на предоставяне на нашите услуги ние не събираме друга информация за Вас, освен предоставената ни чрез трафик бисквитките одобрени за използване от Вас.

Но нашите партньори, чрез който предоставяме достъп до услугите, може да събират следната информация:

  • Идентификационни данни и информация за контакт;
  • Информация относно направени разплащания.

Може да се запознаете с общите условия и политики в техните уебсайтове.

Ние не обработваме Ваши лични данни за целите на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

Вашите права съгласно Общия регламент

Съгласно Общия регламент Вие може да:

  • поискате копие от личната информация, която съхраняваме за Вас;
  • поискате да отстраним фактически неточности в съхраняваната за Вас информация;
  • възразите срещу обработването на Ваши лични данни за целите на легитимния интерес;
  • възразите срещу обработването на Ваши лични данни за целите на директен маркетинг;
  • искате заличаване на Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на нормативната уредба;
  • поискате информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на Ваши лични данни.

Ако желаете да упражните своите права като субект на лични данни, може да се свържете с нас на admin@teza.bg

Условия за поверителност

Ние събираме и използваме лична информация единствено, за да изпълним предоставяната от нас услуга и за други съвместими цели, освен ако не получим съгласието на съответното лице или когато се изисква от закона.

Ние пазим личната информация, само докато е необходимо за изпълнението на тези цели.

Ние събираме лична информация със законни и справедливи средства и където е уместно, със знанието и съгласието на съответното лице.

Ние защитаваме Вашата лична информация чрез разумни гаранции за сигурност срещу загуба или кражба, както и срещу неоторизиран достъп, разкриване, копиране, използване или модификация.

Ние предоставяме на потребителите ни лесно достъпна информация за нашите политики и практики, свързани с управлението на личната информация.

Ние се ангажираме да извършваме дейността си в съответствие с тези принципи, за да гарантираме, че поверителността на личната информация е защитена и поддържана.

Ние не споделяме лични данни с трети страни за директен маркетинг.

Актуалните Общи условия за ползване на уебсайта може да намерите на нашата интернет страница на адрес https://bileti.teza.bg/pravila-i-usloviya/