ЗАРЕЖДАНЕ

Въведете дума за търсене

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Ние сме отговорни за сигурността на Вашите лични данни. За нас е важно Вие да знаете каква лична информация събираме, защо го правим и какво значи това за Вас.

Този документ е изготвен съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, който се прилага след 25.05.2018 г. (GDPR) и който, заедно със Закона за защита на личните данни, ще осигури засилена защита на личните данни. Основни принципи на новата нормативна уредба са отчетността и прозрачността пред Вас за обработването на личните Ви данни.

Целта на документа е да Ви запознае с най-важните аспекти при обработването на Вашите лични данни и основните права и задължения съгласно GDPR.

От каква информация имаме нужда?

В процеса на предоставяне на нашите услуги ние не събираме друга информация за Вас, освен предоставената ни чрез трафик бисквитките одобрени за използване от Вас.

Но когато напуснете сайта, нашите партньори, чрез който предоставяме достъп до услугите, може да събират следната информация:

  • Идентификационни данни и информация за контакт;
  • Информация относно направени разплащания.

Може да се запознаете с общите условия и политики на техните уебсайтове.

Ние не обработваме Ваши лични данни за целите на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

Вашите права съгласно Общия регламент

Съгласно Общия регламент Вие може да:

  • поискате копие от личната информация, която съхраняваме за Вас;
  • поискате да отстраним фактически неточности в съхраняваната за Вас информация;
  • възразите срещу обработването на Ваши лични данни за целите на легитимния интерес;
  • възразите срещу обработването на Ваши лични данни за целите на директен маркетинг;
  • искате заличаване на Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на нормативната уредба;
  • поискате информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на Ваши лични данни.

Ако желаете да упражните своите права като субект на лични данни, може да се свържете с нас на admin@bileti.teza.bg .

Актуалните Общи условия за ползване на уебсайта може да намерите на нашата интернет страница на адрес https://bileti.teza.bg/pravila-i-usloviya/